Aquapark Koszalin

funkcja:
sportowo-rekreacyjna

data: 2009

etap: koncepcja

lokalizacja:
Koszalin, Polska

Jako cel nadrzędny, projektanci obrali stworzenie mieszkańcom Koszalina obiektu – miejsca o wyjątkowym charakterze i atmosferze, niezmiennie oczekującego gości, zachęcającego do przyjścia i spędzenia w nim wolnego czasu. Idea ta znalazła odzwierciedlenie w kształcie przestrzennym obiektu i geometrii jego rzutów. Kompleks osłonięto masywną ścianą od gwałtownych wiatrów nadmorskich, a otwarto ku kierunkom południowym i dalekiej perspektywie widokowej miasta. Wnętrza wyeksponowano na światło słoneczne, zjawiska przyrodnicze i otoczenie. Drugim założeniem zasadniczym było rozważne wpisanie obiektu w zastany teren pod względem  przyrodniczym, topograficznym oraz urbanistycznym. Wpisanie to miało na celu zarówno ochronę środowiska zewnętrznego, jak również ochronę poszczególnych stref wewnętrznych kompleksu.

Asymetria 44 - Aquapark Koszalin_przekroj d

projektanci:
Wiesław Michałek
Witold Gilewicz