Arena Kraków

funkcja:
sportowo-widowiskowa

data: 2007

etap: koncepcja

inwestor:
Miasto Kraków

lokalizacja:
Kraków, Polska

Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczna parku sportowego na działce położonej w Parku Lotników Polskich oraz koncepcja architektoniczna hali widowiskowo-sportowej na 15 000 widzów w Krakowie w Czyżynach. Prosta bryła geometryczna (walec) przecięta płaszczyzną pod odpowiednim kątem stworzyła inną formę, której przestrzeń spełnia podstawowy kanon architektury tzn. jedność formy, funkcji i konstrukcji. Jeśli dodamy do tego współczesne tworzywo w warstwie przeziernej (foyer) i nieprzeziernej otrzymamy architekturę, która w prosty sposób ilustruje funkcję obiektu. Pochylenie bryły obiektu nie jest li tylko zabiegiem formalnym, który służy podkreśleniu dynamiczności architektury sportowej.  W tym przypadku działanie to wypływa również ze względów funkcjonalnych. Chodzi bowiem o to aby uzyskać więcej przestrzeni w strefie wejścia do obiektu i to przede wszystkim na poziomie terenu i +1 w części frontowej obiektu.

Asymetria 44 - Arena Czyzyny - przekroje Asymetria 44 - Arena Czyzyny - model

projektanci:
Wiesław Michałek
Marek Borkowski
Witold Gilewicz
Andrzej Lipski