Centrum Administracyjne Rzeszów

funkcja:
administracyjno-biurowa

powierzchnia: 21 770 m²

data: 2009 – 2010

etap: koncepcja

inwestor:
Urząd Miasta Rzeszowa

lokalizacja: Polska, Rzeszów

Głównym założeniem projektowym było zintegrowanie budynku administracyjnego z miastem poprzez wytworzenie nowej jakości przestrzeni, która będzie pełnić funkcje reprezentacyjne, rozrywkowe oraz wypoczynkowe będąc ogólnodostępną i pełną zieleni. Ukształtowanie frontowej elewacji budynku oraz układ przestrzenny brył projektowanego Urzędu Miasta łączą nowo powstałą formę z istniejącą zabudową tworząc spójne centrum dla administracji publicznej. Nowo projektowany obiekt z obszernym placem zwróconym w kierunku centrum miasta został przekryty przestrzennym dachem, który zamyka urbanistycznie kwartał. W południowej części działki dzięki odsunięciu budynku od ciągu pieszo jezdnego udało się uzyskać kameralne wnętrze w otoczeniu zieleni. Rozwiązanie to miało na celu aktywizację terenu z podkreśleniem wglądu w kierunku siedziby OO. Bernardynów.

Asymetria 44_Centrum Administracyjne Rzeszwo- przekroj 900

Asymetria 44_Centrum Administracyjne Rzeszwo- rzut 800

 

projektanci:
Andrzej Lipski
Marek Borkowski
Witold Gilewicz