Muzeum w Budapeszcie

funkcja: muzealna

powierzchnia: 15 250 m²

data: 2014

etap: koncepcja

inwestor:
Państwo Węgierskie

lokalizacja:
Budapeszt, Węgry

Symetria lokalizacji oraz porównywalność programów użytkowych obiektu muzeum fotografii i muzeum architektury sugerują zaproponowaną w koncepcji symetrię kompozycji. Zespół urbanistyczny Muzeum w Budapeszcie tworzy swoistą bramę do parku, której istotnym elementem staje się istniejący pomnik będący integralną częścią projektu. Między kubaturami wytwarza się zaktywizowane przedpole stanowiące przestrzeń kolaboracji dwóch sztuk w projekcjach wielowymiarowych. W szerszym kontekście urbanistycznym przewidziano połączenie funkcjonalne nowoprojektowanych obiektów w szereg, dzięki czemu powstaje równoległy do komunikacji samochodowej ciąg pieszy łączący wszystkie części założenia tzw. „bulwar sztuki”. Zgodnie z ideą projektu realizujemy architektoniczną nierówność, w której architektura budynku jest mniej ważna niż jego walory ECO – logiczne. Architektura budynków jest neutralna w stosunku do otoczenia dzięki minimalistycznej w formie. Dotyczy to zarówno tzw. „opakowania” jak również właściwej formy obiektów muzealnych. Od strony ruchliwej ulicy i południowej ekspozycji fasada stanowi aktywny ekran ekologiczny, natomiast fasady czołowe budynków są otwarte na przestrzał. Głównym elementem konstrukcji, który jednocześnie stanowi architekturę obiektów jest ażurowy stelaż zaprojektowany z rur stalowych, z którego zbudowane jest architektoniczne „opakowanie” dla poszczególnych obiektów.

 

Asymetria 44 - Budapest - Museum - schemat - ciemny

D:ARCHIWUMPRACA ZAWODOWAKONKURSYMUZEUM FiADWGK34_05_24_budapes

Muzeum w Budapeszcie - AS6YMETRIA44

Asymetria 44 - Budapest - Museum - wntrze

projektanci:
Wiesław Michałek
Andrzej Lipski
Marek Lisowski
Ewa Więcek
Andrzej Libera