Rewitalizacja Rynku w Końskich – I miejsce

funkcja: urbanistyka

powierzchnia: 10 000 m²

data: 2016-2018

etap: w realizacji

inwestor:
Gmina Końskie

lokalizacja: Polska, Końskie

 

Z przyjemnością ogłaszamy, że wraz ze Studiem Projektowym i Wzorcownią Narada zajęliśmy I miejsce w konkursie na rewitalizację rynku w miejscowości Końskie.

Kompozycja i geometria projektu jest pochodną przyjętego wstępnie podziału na strefy funkcjonalne w obszarze opracowania rewitalizacji. Główne założenie ideowe opiera się na wykorzystaniu istniejących warunków urbanistycznych, tkanki miejskiej, ciągów pieszych i jezdnych, dominant, a przez to czytelnych osi kompozycyjnych dla zadanego obszaru rewitalizacji objętej przedmiotowym projektem. Linią pomarańczową na schemacie kompozycyjnym oznaczono osie istniejące w przestrzeni miasta, a linią czerwoną oznaczono osie, które wynikają z lokalizacji ważnych dla przyjętego rozwiązania projektowego elementów.

Ze szczególną atencją odniesiono się w projekcie do reprezentatywnej części rynku czyli placu miejskiego. Stanowi on główny akcent plastyczny założenia. Wyeksponowano tam istniejące wzory historyczne i zintegrowano je w taki sposób ze współczesną strukturą, by podkreślić znaczenie turystyczne miasta. Tworząc przestrzeń miejską zaspokajającą potrzeby lokalnych mieszkańców, aspiracje społeczności związanych z życiem publicznym, kulturowym, artystycznym i rekreacją, zadbano o walory historyczne, stanowiące o tożsamości miasta.  Dlatego zaprojektowano przestrzeń publiczną przyciągającą prostotą i wyrafinowaniem w standardzie i niebanalnym wykończeniu,  z jednoczesną dbałością o skalę i stylistykę, właściwe dla tej wielkości polskiego miasteczka. Starano się w ten sposób stworzyć przestrzeń przyjazną i zachęcającą do odpoczynku, przebywania z zachowaniem dobrych proporcji wnętrza urbanistycznego.

Asymetria44 - konskie - schematy

Asymetria44 - konskie - model

 

319524-wizualizacja

projektanci:
Wiesław Michałek
Agnieszka Szmist
Anna Michałek
Andrzej Lipski
Andrzej Libera
Ewelina Sypek
Tomasz Giefert
Iman Kimiaei