Rynek Nowego Centrum Łodzi

funkcja: urbanistyka

data: 2016-2018

etap: koncepcja

inwestor: Miasto Łódź

lokalizacja: Polska, Łódź

Zapis cyfrowy jest najbardziej adekwatną ilustracją idei projektu. W przedstawionym projekcie jest to kąt jaki tworzą dwie ważne dla tego miejsca osie kompozycyjne: TW Teatr Wielki (istniejąca) i SSS Specjalna Strefa Sztuki (projektowana). Krzyżowanie się tych kierunków na placu stało się głównym motywem przewodnim w projektowaniu Nowego Rynku. Wszystkie zależności funkcjonalno – stylistyczne placu oraz parametry architektoniczno – urbanistyczne pierzei a nawet problemy konstrukcyjne są pochodną tego ważnego skrzyżowania osi pod tym właśnie kątem.

Tekstura placu oraz jego kolorystyka jest konsekwencją idei prostej i pustej sceny, która oczekuje inscenizacji wszelkiego rodzaju sztuk wizualnych. Delikatnie wyróżnia się z tła element przyszłej sceny w formie aktywnego kwadratu równoległego do pierzei zachodniej. Kwadrat ten jest wpisany w drugi większy kwadrat, który jest równoległy do pierzei wschodniej. Ta część rynku posiada inną niż pozostała powierzchnia placu nawierzchnię i wyróżniający ją moduł podziału powierzchni, który wynika z technologii. Całość założenia jest monochromatyczna w kolorze i geometryczna w podziale z zachowaniem gradientu posadzki zagęszczającego się w kierunku dworca – “poziomy kierunkowskaz”. Jako materiał wykonawczy dla posadzki przyjęto granit o różnej strukturze obróbki (szlifowany, piaskowany, płomieniowany) i różnym odcieniu.  W ten sposób uzyskano pożądany rysunek nawierzchni.

 

 

 

Asymetria - Nowy Rynek w Łodzi - rzut

Asymetria - Nowy Rynek w Łodzi - przekrój

 

 


projektanci:
Wiesław Michałek
Andrzej Lipski
Ewelina Sypek
Andrzej Libera
Agnieszka Szmist
Paulina Chudy