Wine Culture Center

funkcja: winnica

powierzchnia: 10 000 m²

data: 2014

etap: koncepcja

inwestor:
Cantina Valpolicella Negrar

lokalizacja:
Verona, Włochy

Projekt Wine Culture Center to twórcze przesłanie posiadające dwa oblicza. Pierwsze to realny obiekt będący nowoczesną architekturą w określonym miejscu. Drugie to futurystyczna wizja wykorzystująca możliwości współczesnych technologii wychodząca poza granice opracowywanego terenu. W projekcie  wzmocniono efekty formalne poprzez zastosowanie rozwiązań niekonwencjonalnych. Symbolem tego działania jest olbrzymi kielich, który ułożony w odpowiedniej sekwencji, dominuje nad nową częścią projektowanego centrum.

Pojedyncze egzemplarze tej formy są rozproszone w szerszym kontekście regionu. Kulminacja form w obszarze winiarni stanowi znak projektowanego Wine Culture Center. Rolą tego symbolu nie jest jedynie forma lecz także wartość użytkowa. Jest to generator energii, który w oparciu o źródła naturalne (słońce, wiatr, różnica temperatur) będzie stanowić główne źródło zasilania.

Asymetria 44 - Verona WCC - szkic

Asymetria-44-Verona-WCC-model - studio - 2
.

Asymetria-44---Verona-WCC-model

projektanci:
Wiesław Michałek
Andrzej Lipski
Andrzej Libera